Általános szerződési feltételek

Tartalomjegyzék

1. Hatály
2. Szerződéskötés
3. Szerződés tárgya
4. Jogok biztosítása szoftverek szállításáról szóló szerződés esetén
5. Jogok biztosítása szoftverek határozott idejű átruházásáról szóló szerződés esetén
6. Vevő kötelezettségei
7. Elállási jog
8. Árak és fizetési feltételek
9. Szállítási- és áruküldési feltételek
10. Tulajdonjog fenntartása
11. Szavatosság a 3.2, 3.3. a) és 3.4 pont szerint megkötött szerződések esetén
12. Szavatosság a 3.3. b) pont szerint megkötött szerződések esetén
13. A „100% pénz-visszafizetési garancia” garanciafeltételei
14. Egyéb kötelezettségszegésből eredő felelősség
15. Akciós utalványok beváltása
16. Megnevezés referenciaként
17. Záró rendelkezések

1) Hatály

1.1. A WinStore (a továbbiakban mint „Eladó”) jelen Általános Szerződéses Feltételei (a továbbiakban mint „ÁSZF”) az Eladó és egy Szerződő Fél (a továbbiakban mint „Vevő”) között különféle digitális tartalmak, digitális áruk és nem digitális áruk (a továbbiakban együttesen mint „Áruk”) értékesítéséről, szállításáról és határozott idejű átruházásáról szóló összes szerződésére irányadó. Amennyiben Eladó szolgáltatásokat is nyújt, úgy ezeket a szolgáltatásokat kizárólag a fenti adásvételi szerződésekhez kapcsolódó mellékszolgáltatásként nyújtja. Vevő eltérő, ellentétes vagy kiegészítő Általános Szerződéses Feltételei csak és kizárólag abban az esetben válhatnak a szerződés elválaszthatatlan részévé, amennyiben Eladó ezek érvényességéhez kifejezett hozzájárulását adta. Vevő Általános Szerződéses Feltételeinek az Eladó általi, arra utaló magatartással történő hallgatólagos elismerése kizárt. Jelen hozzájárulási követelmény minden esetben érvényes, például abban az esetben is, ha Eladó fenntartások nélkül szolgáltatást végez Vevő részére annak Általános Szerződéses Feltételei ismeretében.

1.2. Jelen ÁSZF a fogyasztókkal és a vállalkozókkal szemben egyaránt érvényes. Amennyiben az alábbi ÁSZF nem tartalmaz erre vonatkozó külön utalást, úgy az összes feltétel egyaránt vonatkozik a vállalkozókkal és a fogyasztókkal kötött szerződésekre. Amennyiben egyes feltételek nem vagy csak módosított formában irányadóak a fogyasztókra, úgy ez kifejezetten megemlítésre kerül.

1.3. Jelen feltételek a Vevő és az Eladó közötti jövőbeni szerződéses jogviszonyokra is irányadóak, amennyiben a Vevő vállalkozó.

1.4. Jelen ÁSZF értelmében digitális tartalomnak minősül minden digitális kínálat, kivéve a digitális árukat, például a digitálisan rendelkezésre álló hozzáférési kódokat, termékkulcsokat vagy egyéb digitálisan rendelkezésre álló információkat.

1.5. Jelen ÁSZF értelmében digitális árunak minősül az összes olyan szoftver, amely nem fizikai adathordozón található, és amelyet Eladó – adott esetben az 5. és 6. pont szerinti használati jogok biztosítása mellett – letöltés céljából rendelkezésre bocsátott.

1.6. Jelen ÁSZF értelmében nem digitális árunak minősül az összes olyan szoftver, amely nem fizikai adathordozón található, és amelyet Eladó – adott esetben az 5. és 6. pont szerinti használati jogok biztosítása mellett – fizikai formában értékesít, valamint az egyéb fizikai termékek.

1.7. Eladó online shopot működtet saját weboldalán keresztül (a továbbiakban mint „Online shop”). Emellett Eladó különböző termékeket árusít különféle Marketplace-eken, azaz online piactereken keresztül, mint amilyen például az ebay.de, a rakuten.de vagy a rueducommerce.fr (a továbbiakban egyenként „Piactér” és együttesen „Piacterek”).

1.8. A 2.2. pont értelmében vett rendelésleadással Vevő elfogadja jelen ÁSZF-et.

2) Szerződéskötés

2.1 Eladó Online shopján keresztül történő vásárlás esetén a szerződéskötés a Vevő megrendelésének leadásával még nem jön létre. Vevő rendelése sokkal inkább a szerződéskötésre vonatkozó ajánlat leadásának minősül. Eladó Online shopjában feltüntetett és említett árak, árajánlatok és áruleírások vagy egyéb szolgáltatások nem minősülnek ajánlatnak.

2.2 A bármelyik Piactéren keresztül történő vásárlás esetén a szerződéskötés a Vevő általi megrendelés leadásával létrejön.

2.3. A megrendelés kötelező érvényű leadása előtt Vevő a képernyőn szereplő információk alapos átolvasása után felismerheti az esetlegesen hibásan bevitt adatokat. A hibásan bevitt adatok könnyebb felismerésében hasznos technikai eszköz lehet a böngésző nagyítási funkciója, amely segítségével a képernyőn nagyítható az adatok megjelenítése. Ezeket a bevitt adatokat Vevő az elektronikus rendelési folyamat keretében mindaddig korrigálhatja a szokásos billentyű- és egérfunkciókon keresztül, míg nem kattint a rendelés folyamatát lezáró ikonra.

2.4. Az Online shopon keresztüli vásárlás esetén a rendelés visszaigazolása nem jelenti a Vevő ajánlatának Eladó általi elfogadását. Eladó és Vevő között szerződés ebben az esetben csak Eladó 2.5. pont szerinti további lépésével jön létre. 

2.5. Eladó Vevő ajánlatot öt napon belül elfogadhatja úgy, hogy

  • a) Vevőnek a megrendelt árut önmaga vagy egy kereskedelmi partneren keresztül (pl. Amazon EU S.à.r.l.) leszállítja, amennyiben az Áru Vevőhöz történő beérkezése releváns, vagy b) Vevőt a rendelése leadását követően külön kommunikáció útján felszólítja a fizetésre. Ehhez tartozik a megrendelési folyamatban a fizetési mód kiválasztása, amely útján a megrendelt áru küldése előtt sor kerül a kifizetésre.

Amennyiben a fenti alternatívákból több is rendelkezésre áll, úgy a szerződés abban az időpontban jön létre, amikor a fenti alternatívák közül egyre sor kerül.

2.6. Az ajánlat 2.5. pontban rögzített elfogadására vonatkozó határidő az ajánlat Vevő általi elküldésének napján veszi kezdetét, és az ajánlat elküldését követő ötödik nap lejártával végződik. Amennyiben Eladó Vevő ajánlatát a fenti határidőn belül nem fogadja el, úgy ez az ajánlat elutasításának minősül azzal a következménnyel, hogy a Vevőt már nem köti a szándéknyilatkozata.

2.7. A szerződéskötéshez kizárólag a magyar nyelv áll rendelkezésre.

2.8. Amennyiben Vevő a szerződés lebonyolításához megad egy e-mail címet, úgy Vevő köteles biztosítani azt, hogy ezen az e-mail címen az Eladó által küldött e-mail üzeneteket fogadni lehet. Vevő különösen a SPAM-szűrők használata esetén köteles biztosítani azt, hogy ezek szabályszerűen legyenek beállítva, hogy az Eladó vagy Eladó által a rendelés lebonyolításával megbízott harmadik személy e-mail üzenetei kézbesíthetők legyenek.  Eladó vagy az általa a rendelés lebonyolításával megbízott harmadik személy az e-mail üzeneteket úgy fogja létrehozni, hogy azok külső megjelenésük, különösen a szövegminta-profiljuk alapján objektív módon ne legyenek alkalmasak arra, hogy spam-üzenet látszatát keltsék.

3) Szerződés tárgya

3.1. Eladó Árukat bocsát Vevő rendelkezésére. Szolgáltatásokat Eladó csupán az Áruk szállításáról szóló szerződésekhez kapcsolódó mellékszolgáltatásként nyújt. A szolgáltatás egyeztetett tulajdonsága irányadó. Eladó a szolgáltatásai nyújtása során saját választása szerint saját alkalmazottakat, alvállalkozókat vagy egyéb megbízott személyeket vesz igénybe.

3.2. A nem digitális áruk szállításáról szóló szerződés esetén Eladó szolgáltatásának alapját Eladó Online shopjában vagy adott piacterén feltüntetett leírás képezi. Felhívjuk figyelmüket a 10. pont szerinti tulajdonjog fenntartással kapcsolatos szabályozásokra. Szoftverek szállításáról szóló szerződés (a továbbiakban mint „Szoftver vásárlás”) esetén Eladó a licenclevélben megjelölt szoftver végleges átruházására köteles. Eladó köteles a szoftver egy példányát egy arra alkalmas adathordozón, pl. CD-n, BlueRay lemezen vagy USB-n keresztül átruházni, valamint a felhasználói dokumentáció egy kinyomtatott vagy letöltéssel elérhető verzióját átruházni. A 8. pont szerinti vételár teljes mértékű kifizetése előtt az összes adathordozóra, valamint az átadott felhasználói dokumentációra érvényes Eladó tulajdonjog fenntartása. A szoftver tulajdonságai szempontjából az Eladó Online shopjában vagy az adott Piactéren található mindenkori termékleírás irányadó. Eladó továbbá köteles a 4. pont szerinti jogok biztosítására;

3.3. Digitális áruk szállításáról szóló szerződés esetén Eladó

  • a) szoftverek szállításáról szóló szerződés (a továbbiakban mint „Szoftver vásárlás”) esetén köteles a licenclevélben megjelölt szoftverek tartós átruházására tárgykódban. Eladó köteles lehetőséget biztosítani a szoftver letöltésére, valamint köteles a hozzá tartozó felhasználói dokumentáció nyomtatott vagy letölthető verziójának átruházására. Az átadott felhasználói dokumentációra a 8. pont szerinti vételár teljes mértékű kifizetése előtt Eladó tulajdonjog fenntartása érvényes.  A szoftver tulajdonságai szempontjából az Eladó Online shopjában vagy az adott Piactéren található mindenkori termékleírás irányadó. Eladó továbbá köteles a 4. pont szerinti jogok biztosítására; b) a szoftverek korlátozott idejű átruházásáról szóló szerződés (a továbbiakban mint „Szoftver bérlés”) esetén köteles a licenclevélben megjelölt szoftverek korlátozott idejű átruházására tárgykódban. Eladó köteles lehetőséget biztosítani a szoftver letöltésére, valamint köteles a hozzá tartozó felhasználói dokumentáció nyomtatott vagy letölthető verziójának átruházására. Az átadott felhasználói dokumentációra a 8. pont szerinti vételár teljes mértékű kifizetése előtt Eladó tulajdonjog fenntartása érvényes.  A szoftver tulajdonságai szempontjából az Eladó Online shopjában vagy az adott Piactéren található mindenkori termékleírás irányadó. Eladó továbbá köteles az 5. szerinti jogok biztosítására;

3.4. Digitális tartalom szállításáról szóló szerződés esetén Eladó köteles a digitális tartalom rendelkezésre bocsátására. A Vevőnek átküldött digitális tartalom használatára az adott Szolgáltató használatra vonatkozóan előírt alkalmazási feltételeinek fenntartása érvényes. A digitális tartalom használatának felfüggesztő feltétele a 8. pont szerinti teljes vételár-kiegyenlítés. Eladó már ezen időpont előtt is előzetesen engedélyezheti a használatot.

3.5. Szolgáltatásvégzésre Eladó kizárólag a fent említett fő szolgáltatási kötelezettségekhez kapcsolódó szerződéses vagy szerződést követő mellékszolgáltatásként köteles, és csak a Vevővel történt külön egyeztetést követően.

3.6. A szerződés mindenkori tárgyának szállítására a 9. pont irányadó.

3.7. Amennyiben Eladó akadályoztatva van szerződéses szolgáltatásai teljesítésében, vagy az teljes mértékben kizárt, mivel Vevő munkatársai, iratai, adatai vagy készülékei nem megfelelő vagy csak elégtelen módon állnak rendelkezésre vagy Vevő a közreműködési kötelezettségét, amelyhez a határidők betartása is tartozik, szándékosan vagy gondatlanságból nem teljesíti, úgy Eladó jogosult az ebből eredő többletköltségeit Vevőre terhelni.

3.8. Amennyiben Vevő vállalkozó, úgy lehetőségében áll a határidőben és megfelelő módon történő saját szállítás, amennyiben Eladónak a nem határidőben és megfelelő módon történő saját szállítás fel nem róható.

4) Jogok biztosítása szoftverek szállításáról szóló szerződés esetén

4.1. Jelen 4. pont kizárólag a 3.2., valamint a 3.3. pont szerinti szoftvervásárlásról szóló szerződésekre érvényes.

4.2. Vevő a 8. pont szerinti vételár teljes kifizetésével nem kizárólagos, időben korlátlan jogot szerez az áru használatára a szerződésben biztosított mértékben. Eladó az áru használatát már ezen időpont előtt is előzetesen engedélyezheti. Az árut legfeljebb annyi természetes személy használhatja egyidejűleg, ahány árut Vevő vásárolt. Az engedélyezett használat magába foglalja a szoftver telepítését, a munkamemóriába történő töltését, valamint a Vevő általi rendeltetésszerű használatot. Vevőnek semmilyen esetben sem áll jogában a megvásárolt árut bérbe adni vagy további használatba adni (allicencia), azt vezetékes vagy vezeték nélküli módon nyilvánosan lejátszani vagy hozzáférhetővé tenni, vagy harmadik személyek számára díjazás ellenében vagy díjmentesen rendelkezésre bocsátani. Fentiek nem érintik a 4.5. pontot.

4.3. Vevő jogosult biztonsági másolatot készíteni a szoftverről, amennyiben ez a jövőbeli használat biztosításához szükséges.

4.4. Vevő kizárólag abban az esetben jogosult a szoftver dekompilálására és sokszorosítására, ha ez törvényileg előírt. Fentiek azonban csak azon feltételek mellett érvényesek, hogy Eladó az ehhez szükséges információkat Vevő részére a kérést követően nem a megfelelő határidőn belül tette hozzáférhetővé.

4.5. Vevő jogosult a szoftver megvásárolt másolatát harmadik személynek a dokumentáció átadása mellett tartósan átruházni. Ebben az esetben Vevő a szoftver használatát teljes mértékben abbahagyja, a szoftver összes telepített másolatát eltávolítja számítógépéről, és minden más adathordozón található másolatot töröl vagy Eladónak átadja, amennyiben a törvény hosszabb megőrzési kötelezettséget nem ír elő számára. Eladó kérésére Vevő írásban igazolja részére a fenti intézkedések teljes mértékű elvégzését, vagy adott esetben ismerteti vele a hosszabb időszakon keresztül történő megőrzés okát. Vevő a harmadik személlyel továbbá kifejezetten megállapodik a jogok jelen 4. pont szerinti biztosítása mértékének figyelembe vételéről. A csoportos csomagok több részre osztása nem megengedett. 

4.6. Amennyiben Vevő olyan mértékben használja a szoftvert, amely az áruval szerzett használati jogosultságot minőségileg (az engedélyezett használat típusára vonatkozóan) vagy mennyiségileg (a felhasználók számára vonatkozóan) meghaladja, úgy haladéktalanul megvásárolja az engedélyezett használathoz szükséges további árukat. Amennyiben ezt elmulasztja, úgy Eladó érvényesíti az őt megillető jogokat.

4.7. A szoftverről nem távolíthatóak el és nem módosíthatók a szerzői jelölések, sorozatszámok vagy egyéb, programazonosításra szolgáló jelölések.

5) Jogok biztosítása szoftverek határozott idejű átruházásáról szóló szerződés esetén

5.1. Jelen 5. pont kizárólag a 3.3. b) pont szerinti szoftverek korlátozott idejű átruházásáról szóló szerződésekre irányadó.

5.2. Vevő a 8. pont szerinti vételár teljes kifizetésével nem kizárólagos, időben a szerződés érvényességi idejére korlátozott, nem átruházható és licencbe nem adható jogot kap az áru használatára a szerződésben és a licenclevélben biztosított mértékben. Eladó az áru használatát már ezen időpont előtt is előzetesen engedélyezheti. A szerződés korlátozott futamidejének időtartamát az Online shopban vagy Eladó piacterén megadott mindenkori adatok, illetve Vevő által a szerződés megkötése előtt kiválasztott futamidő határozza meg. Az engedélyezett használat magába foglalja a szoftver telepítését, a munkamemóriába történő töltését, valamint a Vevő általi rendeltetésszerű használatot. Vevőnek semmilyen esetben sem áll jogában a megvásárolt árut bérbe adni vagy további használatba adni (allicencia), azt vezetékes vagy vezeték nélküli módon nyilvánosan lejátszani vagy hozzáférhetővé tenni, vagy harmadik személyek számára díjazás ellenében vagy díjmentesen rendelkezésre bocsátani.

5.3. Vevő jogosult biztonsági másolatot készíteni a szoftverről, amennyiben ez a jövőbeli használat biztosításához szükséges.

5.4. Vevő kizárólag abban az esetben jogosult a szoftver dekompilálására és sokszorosítására, amennyiben ez törvényileg előírt. Fentiek azonban csak azon feltételek mellett érvényesek, hogy Eladó az ehhez szükséges információkat Vevő részére a kérést követően nem a megfelelő határidőn belül tette hozzáférhetővé.

5.5. Az 5.1. – 5.3. pontokban megjelölt eseteken kívül Vevő nem jogosult a szoftver sokszorosítására.

5.6. Vevő nem jogosult a szoftver adott esetben részére átadott másolatát vagy annak adott esetben létrehozott további másolatait harmadik személy rendelkezésére bocsátani. Különösen nem jogosult a szoftver értékesítésére, kölcsönzésére, bérbeadására vagy licencbe adására, illetve a szoftver nyilvános lejátszására vagy hozzáférhetővé tételére.

5.7. Amennyiben Vevő vét a fenti rendelkezések bármelyike ellen, úgy a jelen szerződés keretében ráruházott használati jogok azonnal hatályukat vesztik, és automatikusan visszaszállnak az Eladóra. Ebben az esetben Vevő haladéktalanul és teljes mértékben köteles a szoftver használatát megszüntetni, a szoftvernek a rendszerein telepített összes másolatát letörölni, valamint az esetlegesen készített biztonsági másolato(ka)t törölni vagy Eladónak átadni.

6) Vevő kötelezettségei

6.1. Vevő köteles az árut megfelelő intézkedésekkel illetéktelen harmadik személyek általi hozzáférések ellen biztosítani, különösen köteles a digitális tartalmak összes másolatát védett helyen megőrizni, amennyiben a szerződés, az esetleges licenclevél vagy egy esetleges felhasználói dokumentáció ettől eltérően nem rendelkezik.

6.2. Vevő köteles megnevezni egy kapcsolattartót, akinek nyilatkozatai – amennyiben ezek a szerződés lebonyolítását szolgálják – és intézkedései Vevő számára kötelező érvényűek. Fenti szabályozás nem érvényes a fogyasztókkal szemben.

6.3. Vevő a szerződés lebonyolítását megelőzően és közben köteles Eladót a szerződés lebonyolítása szempontjából lényeges összes olyan körülményről és folyamatról tájékoztatni, amelyek a szerződés előkészítéséhez és végrehajtásához szükségesek és relevánsak. Fenti szabályozás nem érvényes a fogyasztókkal szemben.

6.4. Vevő köteles az Eladót a szerződés végrehajtása során legjobb tudása szerint támogatni, és a szerződés szabályszerű teljesítéséhez szükséges összes feltételt megteremteni. Vevő különösen köteles a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges összes iratot, adatot és információt a szükséges formában Eladó rendelkezésére bocsátani. Ezekhez tartozik az is, hogy Vevő időben értesíti a munkatársakat Eladó várható szállításairól, vagy egyéb szolgáltatásairól.

7) Elállási jog

7.1. A fogyasztókat megilleti az elállási jog.

8) Árak és fizetési feltételek

8.1. Amennyiben Eladó termékelírása ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz, úgy a feltüntetett árak bruttó árak, amelyek tartalmazzák a törvényileg előírt ÁFA-t. Adott esetben a kiegészítésképpen felmerülő szállítási és csomagküldési költségek az adott termékleírásnál külön feltüntetésre kerülnek.

8.2. Az Európai Unión kívüli országokba történő szállítás esetén egyedi esetekben külön költségek merülhetnek fel, amelyek Eladónak fel nem róhatók és amelyek viselésére Vevő köteles. Ezek közé tartoznak például a pénzintézeteken keresztüli történő pénzküldés költségei (pl. átutalási díjak, átváltási díjak), vagy a behozatali illetékek, illetve adók (pl. vám). Ilyen költségek a pénzküldés vonatkozásában abban az esetben is felmerülhetnek, ha a szállítás nem az Európai Unión kívüli országba történik, azonban a Vevő a fizetést egy az Európai Unión kívüli országból teljesíti.

8.3. A fizetési lehetőségekről Vevő az Online shopban vagy az Eladó mindenkori piacterén tájékozódhat.

8.4. Amennyiben felek banki átutalással történő előre fizetésről állapodtak meg, úgy a fizetés a szerződéskötést követően azonnal esedékes, amennyiben a felek nem egy későbbi esedékességi határidőben állapodtak meg.

8.5. A PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (a továbbiakban mint “PayPal”) fizetési szolgáltató által biztosított egyik fizetési móddal történő fizetés esetén a fizetési tranzakció lebonyolítása a PayPal-on keresztül történik, a PayPal fizetési feltételek érvényessége mellett, amelyek megtekinthetők a https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full weboldalon, vagy – amennyiben Vevő nem rendelkezik PayPal fiókkal, úgy – a PayPal fiók nélküli fizetésre vonatkozó feltételek érvényessége mellett, amelyek megtekinthetők a https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full weboldalon.

8.6. A „SOFORT átutalás” fizetési mód kiválasztásakor a fizetés a SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, D-80339 München (a továbbiakban mint „SOFORT”) fizetési szolgáltatón keresztül történik. A számlaösszeg SOFORT átutalás útján történő megfizetéséhez Vevőnek rendelkeznie kell egy a SOFORT átutalásban történő részvételhez aktivált, PIN/TAN-eljárással rendelkező Online-Banking fiókkal, a fizetési folyamatnál megfelelően igazolnia kell a személyazonosságát és a fizetési megbízást vissza kell igazolnia a SOFORT-tal szemben. A fizetési tranzakciót a SOFORT közvetlenül ezt követően elvégzi, és megterheli Vevő bankszámláját. A SOFORT átutalás fizetési móddal kapcsolatos további információkat Vevő az Interneten a https://www.sofort.com/ger-DE/kaefer/su/so-funktionert-sofort-ueberweisung/ oldalon hívhatja le.

8.7. A számlára történő vásárlás fizetési mód kiválasztása esetén a vételár az áru kiszállítását és kiszámlázását követően válik esedékessé. Ebben az esetben a vételárat 7 (hét) nappal a számla kézhez vételét követően levonás nélkül kell kiegyenlíteni, amennyiben erről eltérő megállapodás nem született. Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a számlára történő vásárlás fizetési módot csak egy meghatározott rendelésmennyiségig biztosítsa, és ezt a fizetési módot a megadott rendelésmennyiség túllépésekor elutasítsa. Eladó ebben az esetben az Online shopban vagy Eladó mindenkori piacterén szereplő fizetési tájékoztatóban felhívja figyelmet a megfelelő fizetési korlátozásra.

8.8. A SEPA-beszedés fizetési mód kiválasztásakor a számla összege a SEPA-beszedési megbízás megadását követően, azonban nem az előzetes tájékoztatás határidejének lejárta előtt válik esedékessé. A beszedésre az Eladó egyik piacterén keresztül történő vásárlás esetén a megrendelés leadásával kerül sor. A beszedésre az Eladó Online shopján keresztül történő vásárlás esetén akkor kerül sor, amikor a megrendelt áru elhagyja Eladó raktárát, a letöltési linket közölték a Vevővel vagy a termékkulcs e-mailen keresztül megküldésre került, amely során mindig a közlés vagy az Eladó általi e-mail megküldése releváns, azonban nem az előzetes tájékoztatás határidejének lejárta előtt. Előzetes tájékoztatásnak („Pre-Notification”) minősül az Eladó által a Vevőnek küldött minden tájékoztatás (pl. számla, kötvény, szerződés), amely bejelenti a SEPA-beszedés útján történő terhelést. Amennyiben a terhelésre a nem elegendő számlafedezet miatt, vagy hibás banki adatok miatt nem kerül sor, vagy Vevő nem engedélyezi a lekönyvelést, bár ehhez nincs joga, úgy Vevő köteles az adott pénzintézet általi visszakönyvelés költségeit viselni, ha ez az ő terhére róható.

8.9. A Hitelszerződés fizetési mód kiválasztásakor a kártya megterhelése a megrendelés befejezésekor történik.

8.10. Az „Amazon Pay” fizetési mód kiválasztásakor a fizetés az Amazon Payments Europe s.c.a. 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (a továbbiakban mint „Amazon Pay”) fizetési szolgáltatón keresztül történik a Vevő Amazon fiókjában rögzített fizetési információk alapján, az Amazon Pay-en keresztül történő fizetésekre vonatkozó feltételek érvényességével, amelyek megtekinthetők az alábbi oldalon: https://pay.amazon.de/help/201751590?ld=NSGoogle.

8.11. A Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Svédország (a továbbiakban mint „Klarna”) fizetési szolgáltató által felkínált fizetési móddal történő fizetés esetén a fizetés mindig Klarna részére történik az alábbi feltételek szerint:

Számla: A fizetési határidő az áru elküldésétől számított 14 nap. A számlázási feltételek megtekinthetők az alábbi oldalon: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/invoice?fee%3D0.

Részletfizetésre történő vásárlás: Klarna finanszírozási szolgáltatásával Vevő vásárlása rugalmas módon a teljes összeg legalább 1/24-ed részének megfelelő mértékű havi részletekben (legalább azonban 6,95 EUR) vagy a rendelési folyamatban egyébként megadott feltételek mellett egyenlíthető ki. A részletfizetés minden hónap végén a Klarna általi havi számla megküldését követően válik esedékessé. A részletfizetésre történő vásárlással kapcsolatos további információk, valamint az Általános Szerződéses Feltételek és a Fogyasztói hitelekre vonatkozó európai standard tájékoztató megtekinthetők az alábbi oldalon: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/account.

Azonnali átutalás: Vevő számlája a rendelés leadását követően haladéktalanul megterhelésre kerül.

A Számla és Részletfizetésre történő vásárlás fizetési módok alkalmazásának feltétele a pozitív hitelképességi vizsgálat. További információk, valamint a Klarnas Felhasználói feltételei megtekinthetők az alábbi oldalon: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/user.

8.12. Vevő ellenköveteléseinek Eladó követeléseibe történő beszámítása kizárt, kivéve azt az esetet, ha Eladó elismerte az ellenkövetelést, vagy annak megállapítása jogerősen megtörtént. Vevő visszatartási joga szintén az ilyen ellenkövetelésekre korlátozott.

8.13. Fizetési késedelem esetén Eladó jogosult Vevőnek a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat 9%-kal növelt összegével megfelelő mértékű késedelmi kamatot felszámítani. Eladó a felszólítás ellenére sem határidőben történő fizetés esetén jogosult Vevőtől az Eladó által megbízott inkasszó cégeknek és ügyvédeknek a megfelelő jogérvényesítéshez szükséges felszólítási és inkasszó költségei megtérítését kérni. Ezek a költségek az inkasszó cégek esetén az inkasszó cégekre vonatkozó, törvényileg előírt százalékkulcsok szerint, ügyvédek esetén pedig az Ügyvédek díjazásáról szóló törvény szerint alakulnak. Amennyiben Eladó a felszólítást saját maga végzi, úgy Vevő kötelezettséget vállal felszólításonként 1,5 EUR összeg megfizetésére. Fentiek nem nem irányadók az olyan felszólításra, amely bizonyítja a késedelmet. Eladó alacsonyabb mértékű kárának bizonyítása Vevő feladata. Fenti szabályozás nem érvényes a fogyasztókkal szemben.

9) Szállítási- és áruküldési feltételek

9.1. Az áruk szállítása – eltérő megállapodás hiányában – csomagküldéssel történik a Vevő által megadott szállítási címre. A tranzakció lebonyolítása során az Eladó rendelési folyamatában megadott szállítási cím az irányadó.

9.2. Amennyiben a szállítmányozó vállalat a kiküldött árut visszaküldi Eladónak, mivel a kézbesítés a Vevőnél nem volt lehetséges, úgy a sikertelen csomagküldés költségei Vevőt terhelik. Fentiek nem érvényesek abban az esetben, ha Vevő az elállási jogát érvényesen gyakorolja, ha a kézbesítés lehetetlenségéhez vezető körülmény neki fel nem róható, vagy ha átmenetileg akadályoztatva volt a teljesítés átvételében, kivéve azt az esetet, ha Eladó a teljesítést megfelelő időben előre bejelentette.

9.3. A saját elvitel logisztikai okokból nem lehetséges.

9.4. A digitális tartalmakat elektronikus formában letöltésként a letöltési hivatkozás megadásával Vevő rendelkezésére bocsátják. A termékkulcsokat Vevőnek e-mailben küldik meg.

10) Tulajdonjog fenntartása 

10.1 Eladó vételár-követelésének teljes mértékű kiegyenlítéséig a szállított nem digitális áruk Eladó tulajdonában maradnak (tulajdonjog fenntartása).

10.2. Vevő köteles a nem digitális árut megőrizni Eladó számára, és gondossággal kezelni. A tárolással – például a többi árukészlettől való elkülönítéssel – köteles egyértelművé tenni, hogy a tárgy Eladó tulajdonát képezi. Fenti szabályozás nem érvényes a fogyasztókkal szemben.

10.3. Harmadik személyek általi lefoglalások vagy egyéb beavatkozások esetén Vevő köteles Eladót haladéktalanul írásban értesíteni.

10.4. Vevő jogosult a nem digitális árut rendes üzletmenet során tovább értékesíteni, azonban nem jogosult azt biztosítékként átruházni vagy zálogba adni. Vevő már most Eladóra engedményezi az eladói követelések faktorálási végösszegének megfelelő mértékű összes követelést, amelyek vevőivel vagy egyéb harmadik személyekkel szemben történő továbbértékesítésből erednek. Az engedményezés ugyanabban a mértékben szolgál az érintett követelés biztosítékául, mint jelen feltételek 10.1. pont szerinti tulajdonjog fenntartás. Ezen követelések behajtására Vevő az engedményezést követően is jogosult. Eladó azonban jogosult a követeléseket saját maga behajtani, amennyiben Vevő fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, fizetési késedelembe esik, egy fizetésképtelenségi eljárás elindítását kérvényezi vagy Vevő a fizetéseit felfüggeszti. Ezekben az esetekben Eladó visszavonhatja a behajtásra vonatkozó felhatalmazást. Eladó ezenkívül követelheti, hogy Vevő haladéktalanul tájékoztassa őt az engedményezett követelésekről és azok adósairól, Eladónak egy írásbeli engedményezési nyilatkozatot és a követelés behajtásához szükséges összes adatot, valamint dokumentumot rendelkezésre bocsásson. Fenti szabályozás nem érvényes a fogyasztókkal szemben.

10.5. Amennyiben az Eladó által szállított nem digitális árukat oly módon más ingósághoz kapcsolják vagy velük keverik, hogy ezek egy egységes dolog jelentős alkotóelemévé válnak, úgy Vevő Eladóra ruházza az egységes dologban fennálló arányos résztulajdonát. Vevő már most Eladóra engedményezi az eladói követelések faktorálási végösszegének (beleértve az ÁFA-t) megfelelő mértékű összes követelést, amelyek nála olyan tárgyak továbbértékesítéséből erednek, amelyekben Eladónak résztulajdona van; Eladó elfogadja az engedményezést. A 10.4. pont 3. és további mondataiban rögzített szabályozások analóg módon érvényesek. Fenti szabályozás nem érvényes a fogyasztókkal szemben.

10.6. Amennyiben Vevő az Eladó által szállított nem digitális árut oly módon használja, hogy azok egy új dolog szerves részévé válnak és Eladó tulajdonjoga ezáltal végérvényesen megszűnik, úgy Eladó tulajdonjoga az előállított termék vonatkozásában arányos mértékben folytatódik. Vevő már most Eladóra engedményezi az eladó követelések faktorálási végösszegének megfelelő mértékű összes követelést, amelyek a vevőivel vagy egyéb harmadik személyekkel szemben a termékek továbbértékesítésből erednek. A 10.4. pont 3. és további mondataiban rögzített szabályozások analóg módon érvényesek. Fenti szabályozás nem érvényes a fogyasztókkal szemben.

10.7. Amennyiben az Eladót illető biztosítékok több mint 20%-kal meghaladják a biztosított követeléseket, úgy Eladó Vevő kérésére a fentiekben megjelölt határértéket meghaladó biztosítékok miatt az Eladó választása szerinti felszabadításra köteles.

11) Szavatosság a 3.2, 3.3. a) és 3.4 pont szerint megkötött szerződések esetén

11.1. Jelen 11. pont szabályozásai a 3.2, 3.3. a) és 3.4 pont szerint megkötött szerződésekre érvényesek.

11.2. Az Eladóval szemben kellékszavatosságból eredő követelések a kárveszély átszállásától számított egy éven belül elévülnek, amennyiben újonnan gyártott tárgyakról vagy teljesítésekről van szó.

11.3. Használt áruk szállítása esetén mindennemű kellékhiányból eredő jog – a törvényi előírások és egyéb megállapodások fenntartása mellett – kizárt. Fenti szabályozás nem érvényes a fogyasztókkal szemben.

11.4. Az árukra vonatkozó mindennemű adat – függetlenül attól, hogy ezekről írásban kifejezetten megállapodtak-e vagy sem – a tulajdonságokra vonatkozó adatnak és nem garanciának, biztosított tulajdonságnak, szerződésben feltételezett felhasználásnak vagy ehhez hasonlónak minősü. A jegyzetekben, jegyzőkönyvekben, kezelési útmutatókban, számításokban, prospektusokban, Eladó Online shopjában, stb. lévő nyilvánvaló hibákat (helyesírási hibák, számítás hibák, formai hibák, stb.) Eladó bármikor helyesbítheti. Az ilyen nyilvánvaló hibák megszüntetésére vonatkozó igény kizárt.

11.5. Eladó szállításaira kereskedőkkel szemben minden esetben a magyar Kereskedelmi törvénykönyv szerinti törvényes vizsgálati és kifogásolási kötelezettségek irányadók. Amennyiben a szállítás egy közbenső kereskedő megbízásából közvetlenül egy fogyasztó részére történik, úgy a kereskedelmi jogi kifogásolási kötelezettség szintén és korlátlanul érvényes. Fenti szabályozás nem érvényes a fogyasztókkal szemben.

11.6. Amennyiben Vevő a használatot nagy mértékben korlátozó vagy lehetetlenné tevő lényeges hibától eltérő okból visszautasítja Eladó szállítását annak ellenére, hogy az Eladó nyilatkozott a teljesítőképességéről, úgy Vevő átvételi késedelembe esik. A szállítás átvétele jelentéktelen hiba miatt nem utasítató vissza.

11.7. A szavatosság alól kizártak az olyan hibák, amelyek a nem szakszerű kezelésre, a szerződéses alapok ellenére módosított rendszerkomponensekre, az alkalmatlan szervezeti eszközök használatára, olyan hardver- vagy szoftverkörnyezetben történő használatra, amely nem felel meg a licenclevélben megjelölt követelményeknek, nem szokásos üzemi feltételekre vagy a Vevő vagy harmadik személy általi rendszerbe történő beavatkozásokra vezethetők vissza. Amennyiben az árukat harmadik személyek készülékeivel kapcsolatban alkalmazzák, úgy a funkciós és teljesítmény-hibákra vonatkozó szavatosság csak abban az esetben érvényes, ha az ilyen hibák egy ilyen kapcsolat hiányában is fellépnek, vagy az ezekkel a tárgyakkal való kompatibilitás a szerződésben rögzített tulajdonságok részét képezi.

11.8. Amennyiben egy szállítás hibás, úgy Eladó a saját választása szerint utólagos teljesítést biztosíthat a hiba elhárítása (utólagos javítás) vagy egy hibátlan tárgy szállítása (pótszállítás) útján. Utóbbi esetben Vevő köteles a hibás árut Eladó kérésére a törvényes előírások szerint visszaadni. Amennyiben Vevő fogyasztó, úgy előző mondat érvényes azzal, hogy a hasznot nem kell kiszolgáltatni vagy értékükkel megtéríteni. Vevő köteles Eladónak időt és alkalmat biztosítani az utólagos teljesítésre, különös tekintettel az utólagos javításra.

11.9. A vizsgálat és utólagos teljesítés céljából szükséges ráfordítások, különös tekintettel a szállítási-, úti, munka- és anyagköltségekre – Eladót terhelik a törvényi előírások szerint, amennyiben valóban fennáll egy hiba. Vevő jogosulatlan hibaelhárítási kérelme esetén Eladó jogosult utólagos teljesítési költségei megtérítését követelni, kivéve ha a Vevőnek nem felróható az áru hibájának nem helytálló bejelentése. Amennyiben az utólagos teljesítés nem sikerül, Eladó véglegesen és komolyan megtagadja az utólagos teljesítést, Vevő számára az utólagos teljesítés elfogadhatatlan, úgy Vevő az esetleges kártérítési igények alól mentesülve visszaléphet a szerződéstől, vagy csökkentheti az ellenszolgáltatás mértékét.

11.10. Vevő hibákból eredő igényei és jogai nem állnak fent az egyeztetett tulajdonság csupán jelentéktelen mértékű eltérése esetén, a használhatóság csupán jelentéktelen mértékű korlátozása esetén, a természetes elhasználódás vagy károsodás esetén, amennyiben ezek hibás vagy hanyag kezelésre, illetve tárolásra, túlzott idénybevételre, nem megfelelő üzemi eszközökre vagy olyan különös külső behatásokra vezethetők vissza, amelyek a szerződés szerint nem minősültek előfeltételnek. Amennyiben Vevő egy utólagos teljesítés sikertelensége miatt jogosult arra, hogy egyrészt továbbra is utólagos teljesítést követeljen, másrészt pedig őt ehelyett megillető törvényes jogokat érvényesítse, úgy Eladó felszólíthatja Vevőt arra, hogy jogait méltányos határidőn belül gyakorolja. Vevő köteles Eladót szöveges formában (pl. e-mail, fax vagy levél útján) tájékoztatni a döntéséről. A határidő betartása szempontjából a vevői nyilatkozat Eladóhoz történő beérkezésének időpontja a meghatározó. Amennyiben Vevő jogait nem határidőben gyakorolja, úgy ezeket – különös tekintettel az elállási jogra vagy a kártérítésre a teljesítés helyett – csak abban az esetben érvényesítheti, ha az általa meghatározandó utólagos teljesítésre vonatkozó ismételt határidő eredménytelenül eltelt. Fenti szabályozás nem érvényes a fogyasztókkal szemben.

11.11. Vevőt Eladóval szemben megillető kártérítési igények csak akkor állnak fent, ha Vevő a saját vevőjével nem kötött a jogszabályokban rögzített hibákból eredő igényeken túlmenő megállapodásokat. Fenti szabályozás nem érvényes a fogyasztókra.

11.12. A jelen 11. pont szerinti rövidített elévülés és a felelősség kizárása nem irányadó az élet, a testi épség vagy az egészség szándékos vagy gondatlan megsértése, Eladó általi szándékos vagy súlyos gondatlanságból elkövetett kötelezettségszegés, egy hiba megtévesztő szándékú elhallgatása, a tulajdonságot érintő garanciavállalás, vagy pedig a termékfelelősségi törvény szerinti igények esetén.

11.13. Amennyiben Eladó jelen szerződés alatt módosításokat, frissítéseket, új programverziókat vagy egyéb új tartalmakat szállít a szerződés eredeti tárgyával kapcsolatban, úgy jelen 11. pont analóg módon érvényes.

11.14. Jogi hibák fennállása esetén jelen 11. pont rendelkezései analóg módon érvényesek.

12) Szavatosság a 3.3. b) pont szerinti szerződések esetén

12.1. Jelen 12. pont szabályozásai a 3.3. b) pont szerinti szerződésekre érvényesek.

12.2. Vevőt megilletik a kellékhiány esetén fennálló törvényi jogok. Vevő köteles Eladót a kellékhiányról haladéktalanul tájékoztatni.

12.3. Vevőnek a szerződés szerinti használat biztosításának elmaradásából eredő, rendkívüli felmondásra irányuló joga kizárt. Fentiek nem érvényesek arra az esetre, ha olyan hibáról van szó, amelyet Eladó megtévesztő szándékkal elhallgatott, valamint a Vevő részére nem határidőben történő szállítás esetén, ha a szállítási késedelem Eladónak felróható.

12.4. Vevő hibákon alapuló igényei és jogai nem állnak fent, amennyiben a szoftvert nem rendeltetésszerűen használja vagy azzal visszaél, ha a szoftvert Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül módosítja vagy megváltoztatja, vagy ha a problémák és hibák arra vezethetőek vissza, hogy a szoftver használatára olyan hardver- vagy szoftverkörnyezetben kerül sor, amely nem tesz eleget a licenclevélben megjelölt feltételeknek, kivéve ha igazolja, hogy a hiba a szoftverre vezethető vissza.

12.5. Vevő hibákból eredő igényei és jogai nem állnak fent a megállapodott tulajdonság csupán jelentéktelen mértékű eltérése esetén, a használhatóság csupán jelentéktelen mértékű korlátozása esetén, a természetes elhasználódás vagy károsodás esetén, amennyiben ezek hibás vagy hanyag kezelésre, illetve tárolásra, túlzott idénybevételre, nem megfelelő üzemi eszközökre vagy olyan különös külső behatásokra vezethetők vissza, amelyek a szerződés szerint nem minősültek előfeltételnek.

12.6. A felelősség jelen 12. pont szerinti kizárása nem érvényes az élet, a testi épség vagy az egészség szándékos vagy gondatlan megsértése, Eladó általi szándékos vagy súlyos gondatlanságból elkövetett kötelezettségszegés, egy hiba megtévesztő szándékú elhallgatása, a tulajdonságot érintő garanciavállalás, vagy pedig a termékfelelősségi törvény szerinti igények esetén.

12.7. Amennyiben Eladó jelen szerződés alatt módosításokat, frissítéseket, új programverziókat vagy egyéb új tartalmakat szállít a szerződés eredeti tárgyával kapcsolatban, úgy jelen 12. pont analóg módon érvényes.

12.8. Jogi hibák fennállása esetén jelen 12. pont rendelkezései analóg módon érvényesek.

13) A „100% pénz-visszafizetési garancia” garanciafeltételei

A garancia határozott idejű, és a számla kiállítási dátumától számított 3 évig érvényes. Kivételt képeznek azok a termékek, amelyek futamideje határozott idejű. Az ilyen termékek esetén a garancia határozott idejű, és a termék futamidejének végéig érvényes. Annak igazolása ellenében, hogy a termék megvásárlása az Eladótól történt, valamint annak írásbeli visszaigazolása ellenében, hogy a terméket tovább nem használják és az harmadik személyeknek sem került továbbadásra, a kifizetett ár 100%-a megtérítésre kerül az okok megadása nélkül. A visszafizetésre az igazolás és a visszaigazolás Eladóhoz történő beérkezésétől számított 14 napon belül kerül sor. Jelen garancia csak felhasználók számára érvényes.

14) Egyéb kötelezettségszegésből eredő felelősség

14.1. A 11. és 12. pont szerinti kellék- vagy jogi hibát nem jelentő kötelezettségszegések esetén Eladó a vezető szervei és teljesítései segédei szándékos és súlyosan gondatlan magatartásáért, valamint – a vétkesség fokára való tekintet nélkül – az élet, a testi épség és az egészség megsértéséből eredő károkért felel.

14.2. Eladó továbbá felel vezető szervei és teljesítési segédei enyhe gondatlanságáért ellehetetlenülés, teljesítési késedelem, garancia be nem tartása vagy egy egyéb jelentős szerződéses kötelezettség megsértése esetén. Jelentős szerződéses kötelezettségeknek minősülnek azok a kötelezettségek, amelyek teljesítése a szerződés szabályszerű végrehajtását egyáltalán lehetővé teszik, és amelyek betartásában a szerződéses partner rendszeresen hihet. Ezekben az esetekben Eladó felelőssége az olyan szerződéstipikus károkra korlátozódik, amelyekkel Eladónak a szerződéskötéskor számolnia kellett.

14.3. Eladó 12.1. és 12.2. pont szerinti felelősségen túlmenő felelőssége – legyen az bármilyen jogalapú – kizárt. Ez különösen a szerződéses kötelezettségek megsértése miatt keletkezett követelésekre, és a jogellenes károkozásból eredő követelésekre érvényes, nem pedig a szerződéskötés során felmerülő hibákból eredő követelésekre.

14.4. Eladó az ellenőrzés során, adott esetben szükséges javítási intézkedések vagy egyéb szolgáltatások során fellépő esetleges adatvesztésekért nem vállal felelősséget. Vevő köteles gondoskodni arról, hogy az adott eszközökön vagy adattárolókon található adatok biztosítottak, és ezeken nem találhatók bizalmas adatok.

14.5. A Vevővel megállapodásban rögzített összes felelősségkorlátozás Eladó irányító szerveivel és teljesítési segédjeivel szemben is érvényes.

14.6. Fentiek nem érintik a termékfelelősségi törvény szerinti igényeket.

15) Akciós utalványok beváltása

15.1. Az Eladó által reklámakciók keretében térítésmentesen kibocsátott, meghatározott érvényességi időtartammal rendelkező, és Vevő által megvásárlás útján nem megszerezhető utalványok (a továbbiakban mint „Akciós utalványok”) csak Eladó Online shopjában és csak a megadott időszakon belül válthatók be.

15.2. Egyes termékek kizárhatók az utalványakcióból, amennyiben ilyen korlátozás következik az Akciós utalvány tartalmából.

15.3. Az akciós utalványok csak a rendelési folyamat befejezését megelőzően válthatók be. Utólagos elszámolás nem lehetséges.

15.4. Rendelésenként csak egy akciós utalvány váltható be.

15.5. Az áru értékének legalább az akciós utalvány összegét el kell érnie. Eladó nem téríti vissza az esetlegesen fennmaradó utalványösszegeket.

15.6. Amennyiben az akciós utalvány értéke nem fedezi a rendelés összegét, úgy a különbözeti összeg kiegyenlítésére az Eladó által egyebekben felajánlott fizetési módok egyike választható.

15.7. Az akciós utalvány összege készpénzben nem kifizethető, és nem kamatozik.

15.8. Az akciós utalvány nem kerül megtérítésre, ha Vevő a teljes mértékben vagy részben az akciós utalvánnyal megfizetett árut törvényes elállási jogának keretében visszaadja.

15.9. Az akciós utalvány átruházható. Eladó mentesítő hatállyal annak a mindenkori tulajdonosnak teljesíthet, aki az akciós utalványt Eladó online shopjában beváltja. Fentiek nem érvényesek arra az esetre, ha Eladónak tudomása van vagy saját súlyos gondatlansága miatt nem szerzett tudomást a mindenkori tulajdonos jogosultságának, cselekvőképességének vagy képviseleti jogosultságának hiányáról. 

16) Megnevezés referenciaként

Amennyiben Vevő vállalkozó, úgy beleegyezik, hogy Eladó őt a cégneve megjelölésével, és az erre a cégre vonatkozó márka felhasználásával az Eladó weboldalán, a közösségi médiában lévő profiljaiban (pl. Twitter, LinkedIn, Xing) és saját publikációkban referenciaként feltüntesse. Ez a beleegyezés bármikor jövőbeli hatállyal visszavonható az Eladóhoz intézett nyilatkozat útján.

17) Záró rendelkezések

17.1. Szerződő fél csak Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában jogosult a szerződéses jogviszonyból eredő jogokat és követeléseket harmadik személyekre engedményezni.

17.2. Kizárólag a magyar jog érvényes az ENSZ vételi jogának, valamint a nemzetközi magán- és eljárásjog továbbutalásának kizárásával. Fogyasztók esetén fenti jogválasztás csak annyiban érvényes, amennyiben tágabb védelmet nem írnak elő azon állam jogának kötelező érvényű szabályai, amelyben Fogyasztó szokásos tartózkodási helye található.

17.3. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződésekből eredő és ezekkel összefüggő jogviták esetén joghatósággal az Eladó székhelye szerinti bíróság rendelkezik; Eladó azonban jogosult a Vevő ellen bármelyik törvényes joghatósággal rendelkező bíróság előtt pert indítani.  Fenti szabályozás nem érvényes a fogyasztókkal szemben.

17.4. Ez Európai Bizottság az Interneten az alábbi hivatkozás alatt platformot biztosít az online vitarendezésre:
https://ec.europa.eu/consumers/odr. Ez a platform az olyan online adásvételi-, illetve szolgáltatási szerződésekből eredő jogviták peren kívüli rendezésének helyszínéül szolgál, amelyeknek a fogyasztó résztvevője. Eladó nem köteles a fogyasztói egyeztető szervezet előtti vitarendezési eljáráson való részvételre, azonban alapvetően kész erre. A jelen 17. pont szerinti egyéb szabályozásokat ez azonban nem érinti.